Op het Scrum event ontdek je hoe je in jouw organisatie een Agile cultuur ontwikkelt.

Wil jij weten wat een Agile cultuur binnen jouw organisatie kan betekenen? Of weet je al veel over Agile werken en zoek je verdiepende kennis & praktijkverhalen?

 

Dankzij de brede Agile programmering in 25+ sessies is dit zowel voor experts als voor ieder die zich oriënteert op Agile werken een waardevolle dag. Het programma bestaat uit een combinatie van kennissessies en praktijkverhalen. In de kennissessies over bijvoorbeeld Scrum, Design Thinking of zelforganisatie wordt steeds de link naar Agile cultuur gelegd. In de praktijkverhalen uit zo ongeveer alle sectoren hoor je wat Agile werken voor de cultuur van diverse organisaties heeft betekend. Thema’s als psychologische veiligheid, de invloed van leiderschap op cultuur, of de kracht van patronen in ons gedrag komen hier bijvoorbeeld aan bod.

 

Zien we jou op hét Scrum event van 2022?

TIJD INHOUD
08:45 Inloop

Plenaire Zaal


09:30 Centrale dagopening
09:45 Danielle Braun, bekend van 'De Corporate Tribe' over
Patronen - herkennen en veranderen met antropologische blik
11:00 Pauze | koffie/thee

11:15

Break-out sessies - Neem deel aan één van de volgende praktijkcases:


De kracht van Scrum ERVAREN | Ilhan Kalkan & Rob Koppenaal. Lees meer
Lean principes & Kanban oefenen | Bart Schrap. Lees meer
Zelforganisatie beleven | Alice Onderstal. Lees meer
Echte innovatie met de Design Thinking filosofie | Dennis Dielissen. Lees meer
Retro's op een andere manier faciliteren | Ingrid Manasse. Lees meer
Een team is krachtiger dan de som van de teamleden (system thinking) | Wouter Gheysen. Lees meer
Geen 'enterprise’, maar wel SAFe? | Fred Batten. Lees meer
De Agile mindset verder uitgediept | Mariska Hulsewé. Lees meer
Inzicht in jezelf en elkaar met DISC | Annemieke Tump. Lees meer
Het Agile maturity model bij cultuurverandering | Bianca Griffioen. Lees meer
12:15 Lunchpauze en een moment om te netwerken

Plenaire Zaal


13:00 Willemijn van Lier over Liberating Structures - XXL plenair
13:30 Carolien Tijssen over psychologische veiligheid
14:15 Pauze | koffie/thee
14:30

Break-out sessies - Neem deel aan één van de volgende praktijkcases:


Agile Clownerie! | Armand La Rose & Koen Paquay van Stichting CliniClowns. Lees meer
De wijsheid van de groep benutten en effectief activeren | Frederike Vernimmen van Universiteit Maastricht. Lees meer
Being wrong is great | Annemarie Wolfrat van TOPdesk. Lees meer
Intrinsieke motivatie aanwakkeren door creativiteit aan te boren | Esther de Weerd & Marloes Planten de Vassy van Perfetti Van Melle. Lees meer
Internationale cultuurverschillen benutten in de algehele teamcultuur | Frank Nieuwenhoff & Karlijn Lim van Randstad. Lees meer
Bouwen van vertrouwen: de Team Health Check | Sibylle Rozema & Arjen Wassink van Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees meer
Constructieve conflicten in de praktijk | Anne Geluk. Lees meer
Just do it! | Joris van den Berg van PAL-V. Lees meer
Een eerlijk verhaal over het inzetten van een cultuurverandering | Eugène Christianen & Hilde Vangenechten van Bayer. Lees meer
Dromen die uitkomen? Agile cultuur in de zorg | Janneke Ruiter en Tanja van Kleef van Noordwest Ziekenhuisgroep. Lees meer
15:30 Pauze | koffie/thee

Plenaire Zaal


15:45 Adrie Dolman over de invloed van Agile leadership op de organisatiecultuur
16:25 Centrale afsluiting
16:30 Borrel en een moment om te netwerken