De nieuwe rol van het management in een Agile organisatie

De snelheid waarmee organisaties kunnen inspelen op een steeds sneller veranderende wereld, is de verantwoording van de directie en het management. Zij krijgen daarmee een veel geavanceerdere rol dan de traditionele manager die plannen goedkeurt, medewerkers aanstuurt en beoordeelt en naar boven rapporteert. Nu moeten zij een agile organisatie vormgeven en ontwikkelen, waardoor vanuit een nieuw mentaal model een nieuwe agile organisatie ontstaat die in staat is om de eigen traditionele patronen te doorbreken. En dat is andere koek waar niet elke manager toe in staat zal zijn.

 

KPI’s veroorzaken regelmatig schijnwaardes. De echte performance van individuen wordt grotendeels bepaalt door de groep waarin zij zich bevinden. Teams gedragen zich op hun beurt weer grotendeels op basis van de organisatie waarin zij actief zijn. Pas als het collectieve mentale model van de organisatie klaar is voor een agile transitie, kan er een omgeving ontstaan waarin agile teams tot volwassenheid komen en iedereen de vruchten kan plukken van een agile werkwijze.

Adrie Dolman

Adrie Dolman MSc helpt directies en management teams om de transitie naar een agile organisatie te maken. Hij is de Nederlandse expert op het gebied van Business Agility, Agile Leadership en Agile Marketing. In 2016 kwam zijn tweemaal genomineerde boek Agile Marketing uit, waarin hij in klip en klare taal beschrijft dat marketing niet meer is voorbehouden aan de marketing afdeling, maar aan de hele organisatie.

Bestel hier je tickets of bekijk hier de rest van het programma.