Kennismaken met Design Thinking

Design thinking is een instrument dat door steeds meer organisaties wordt toegepast om tot radicale innovatie te komen. Fundamenteel in Design Thinking is het ontwikkelen van begrip voor de mensen waarvoor we producten óf diensten ontwerpen.

De empathische aanpak leidt tot een diep begrip en inzicht van waaruit bestaande aannames kunnen worden uitgedaagd en problemen opnieuw gedefinieerd. Design Thinking is een (iteratief) proces waarmee nieuwe inzichten ontstaan en alternatieve strategieën en oplossingen kunnen worden gevonden. Gecombineerd met Agile werken biedt Design Thinking een oplossingsgerichte aanpak voor innovatie.

Frank Verhelst

Frank is Agile Coach en Scrum trainer. Hij helpt teams met het aanleren van de routines rond Scrum en Kanban. Vanuit ‘Voordoen, samen doen, zelf doen’ is het zijn bedoeling om teams zo snel als mogelijk op eigen benen te laten staan. Frank is een gepassioneerd trainer; energie, inspireren en doen! kenmerken zijn stijl. Naast de Scrum methode geeft hij training in Design Thinking en Design Sprints en faciliteert hij User Story Mapping workshops.

Bestel hier je tickets of bekijk hier de rest van het programma.