Rody Middelkoop - Scrum Event
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Rody Middelkoop

Rody begeleidt sinds 2006 projectgroepen van ICT-studenten die werken met agile aanpakken zoals XP, AUP, Evo en vooral Scrum. Zijn rol is vergelijkbaar met die van Agile Coach: hij traint studenten in de rollen, methodiek en ceremonies (zoals o.a. de sprint planning, sprint review en retrospective) maar hij focust vooral op het waarom achter de aanpak en de rol van kwaliteit in processen en producten. Ze hebben met hun onderwijsteam in de afgelopen tien jaar zo’n 150 agile projecten begeleid die uitgevoerd zijn voor externe opdrachtgevers uit het ICT-domein.

ICA is de Informatica en Communicatie Academie, verantwoordelijk voor HBO-ICT- en CMD-onderwijs voor 2500 studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds 2005 is ICA georganiseerd op basis van zelfsturende teams waarbij veel parallellen opgaan met zelfsturing in agile projectteams. Geen hiërarchische lijnorganisatie dus maar onderwijs georganiseerd in cellen/teams die binnen afgesproken randvoorwaarden verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van samenhangende vakken/projecten in een bepaalde afstudeerrichting.

Tussen 2009 en 2015 heeft Rody part-time als consultant gewerkt voor Avisi en daar software audits gedaan, een ontwikkelstraat opgezet en agile trainingen gegeven aan medewerkers en klanten.

Vanaf 2016 is de ICA gestart met pilots op het gebied van “agile education”: het toepassen van agile raamwerken zoals Scrum in de klas (eduScrum) zodat studenten zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Studenten plannen, schatten, evalueren en voeren zelf leeractiviteiten uit binnen gestelde timeboxes (sprints) en afgesproken kwaliteitscriteria (de definition of done en de definition of fun in eduScrum).

Praktijkcase:
Scrum in het Onderwijs

Hoe leid je studenten op voor een vakgebied dat constant in ontwikkeling is en waarin nieuwe “job titles” als paddenstoelen uit de grond schieten? In de ICT is agile werken de standaard en agile methoden krijgen ook op allerlei onderwijsniveaus voet aan de grond, niet alleen door onderwijs over deze methoden maar ook onderwijs met deze methoden, met als verzamelnaam agile education.

Wat betekent agile onderwijs en hoe helpt een aanpak zoals scrum bij het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om je in een snel veranderende wereld te kunnen redden? Rody deed er bij de HAN ervaring mee op en deelt die ervaring graag.

Bestel hier je tickets of bekijk hier de rest van het programma.