corné roose

Lex Priessen

Lex is zelfstandig Verandermanager/Agile Coach. De afgelopen jaren heeft hij bij UWV meegewerkt aan de transitie van de Informatievoorziening (IV) naar een vooral meer wendbare organisatie.

 

Die transitie is nog in volle gang en is begonnen met het invoeren van agile werken in het IV-voortbrengingsproces. Zijn ervaringen en ontdekkingen in deze reis van anders doen en loslaten bespreekt hij graag met jullie.

 

Lex is bedrijfskundige en heeft gedurende zijn gehele, diverse loopbaan op uiteenlopende wijze gewerkt aan het verbeteren van organisaties wat betreft de processen, besturing, inrichting en strategie ervan, de laatste 4 jaar door toepassing van het agile framework.

Corné Roose

De buitenwereld is continu in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving en wensen van klanten vertaalt het UWV in producten en diensten. Steeds meer producten en diensten worden digitaal aangeboden. Aanpassingen in applicaties en/of ondersteunende systemen zijn aan de orde van de dag. UWV realiseert een effectieve, efficiënte en wendbare IV-organisatie waarin optimaal wordt samengewerkt in de voortbrengingsketen.

 

Corné Roose (1967) is business consultant en implementatiemanager binnen de IV organisatie van het UWV. Als implementatiemanager is hij onder meer verantwoordelijk voor het ondersteunen van de implementatie van de nieuwe agile werkwijze binnen UWV.

Praktijkcase:
Agile gaan werken bij UWV

Ook een grote semi-overheidsorganisatie als UWV is met agile werken aan de slag gegaan, in de Informatievoorziening (IV). In de pilotfase hebben wij al de eerste resultaten geboekt en veel geleerd over wat goed en minder goed werkt wat betreft de opzet, aanpak en implementatie van dit initiatief. Een deel van de aanpak is ook agile, door scrumteams gedaan. Naast ‘traditioneel’ scrum voor softwareontwikkeling hebben wij met een ‘eigen’ agile proces voor intake en analyse geëxperimenteerd. En zijn wij begonnen met procesmanagement. Alle ervaringen hiermee willen wij gaan gebruiken bij het vervolg op de pilotfase en delen wij ook graag met belangstellenden buiten UWV, op het Scrum Event.

Bestel hier je tickets of bekijk hier de rest van het programma.