sdedna

Gert Jonker

Gert is directeur van meerdere organisaties van de Tinten Welzijnsgroep. In die gemeenten (Drenthe, Groningen en Overijssel) waar de werkorganisaties van Tinten acteren, wordt nauw samengewerkt met uiteenlopende stakeholders om inwoners maatwerk te kunnen bieden.

 

In de gemeente Emmen, waar Sedna als werkorganisatie actief is, hebben Gert Jonker en Greet van Heusden (manager) het initiatief genomen om met stakeholders, conform de principes van Agile werken en scrummen, nieuwe diensten te ontwerpen.

Greet van Heusden

Greet is algemeen manager bij Welzijnsorganisatie Sedna in Emmen en ook betrokken bij welzijnsorganisatie Andes te Borger-Odoorn en “KOP” in Steenwijk. Welzijn werkt in een dynamische omgeving. Juist vanwege deze voortdurend veranderende context spreekt het Agile werken ons bijzonder aan. Het geeft een prettige balans tussen structuur en flexibiliteit, plannen en meebewegen. Hoewel we nog maar beperkt ervaring hebben met scrummen, zijn we erg enthousiast over deze werkwijze.

Praktijkcase:
Scrum in de Welzijn

Het leven gaat niet altijd zoals je wilt. Iedereen beleeft, om welke reden dan ook, wel eens een kwetsbare periode. Rekeningen kunnen zich opstapelen, een relatie die niet lekker loopt of moeizaamheden bij de opvoeding van de kinderen. Soms komen mensen er dan, ook met hulp van hun directe omgeving, er niet helemaal uit. Je kunt dan bij welzijnsorganisatie Sedna een beroep doen op een netwerk van beroepskrachten.

 

Sedna is er voor alle inwoners van Emmen. Ze kunnen bij ons terecht met vragen op allerlei gebied, zoals geld, gezondheid, sociale contacten en opvoeding, maar ook met goede ideeën om de wijk prettiger en veiliger te maken. Door aan het begin in de keten van lichte naar zwaardere zorg nieuwe diensten met inwoners en zorgpartners te ontwerpen, wordt getracht om zwaardere en duurdere zorg te voorkomen.

 

In deze praktijkcase wordt de keuze voor deze aanpak uitgewerkt. Er wordt gereflecteerd op de dilemma’s, successen en tegenslagen in het kader van Agile werken en scrummen.

 

Uitgangspunt bij al onze werkzaamheden is dat bewoners zich bewust zijn of worden van hun eigen verantwoordelijkheid, kracht en talent. Op basis van die eigen kracht helpen we mensen grip op hun leven te krijgen en te houden.

Bestel hier je tickets of bekijk hier de rest van het programma.