erik schoppen
rijksuniversiteit groningen

Drs. Erik Schoppen

Drs. Erik Schoppen is merkexpert, neurowetenschapper en gedragsonderzoeker en medeauteur van de bestseller Strategisch merkenmanagement. Hij doet onderzoek naar duurzaam (merk)vertrouwen in het brein aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al meer dan 20 jaar houdt Erik Schoppen zich bezig met innovatie, branding, design en menselijk gedrag in de reële en virtuele wereld.

 

Weten wat gebruikers denken en voelen bij een bepaald product is de sleutel tot het begrijpen van (consumenten)gedrag, en het voorspellen van toekomstig gedrag. Waarom besluiten consumenten een bepaald product voor langere tijd te gebruiken en het merk te vertrouwen? Omdat we onze keuzes eerst emotioneel en dan pas rationeel. Het creëren van emotionele waarde wordt daarom steeds belangrijker voor fabrikanten en dienstverlenende bedrijven. Want succesvolle merken bieden niet alleen instrumentele voordelen, maar vooral emotionele (meer)waarde. Daardoor voelt zo’n merkproduct vertrouwd, motiveert het gebruikers een product langer en vaker te gebruiken en verschaft het een betere gebruikersbeleving. In zijn lezing laat hij zien hoe we met de juiste emoties en motivaties duurzaam (merk)vertrouwen kunnen opbouwen.

Scrum Event 2018

Vertrouwen – Je brein en organisatie kunnen niet zonder
Wellicht een van de meest intrigerende vragen van deze tijd: hoe werkt vertrouwen in ons brein? Wat zijn de functies van vertrouwen? Zo is vertrouwen essentieel bij verandering, verbinding, empathie, coaching en leiderschap. Maar hoe krijg je het? Welke oeroude evolutionaire mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je deze positief beïnvloeden? En hoe kan vertrouwen bijdragen aan gedragsverandering, bijvoorbeeld bij medewerkers binnen een organisatie? Maar ook bij nieuwe klanten en gebruikers. In zijn lezing toont neurowetenschapper en gedragsonderzoeker Erik Schoppen de integrale werking van vertrouwen binnen en buiten het brein, en hoe we met de juiste emoties en motivaties toekomstbestendig vertrouwen kunnen bouwen om gedrag duurzaam te veranderen binnen de neurale netwerken in ons brein en de sociale netwerken binnen en buiten de organisatie. Want in de huidige connected age is alles en iedereen met elkaar verbonden. Wat bindt ons en op welke kenmerken vertrouwen we elkaar nu?

Bestel hier je tickets of bekijk hier de rest van het programma.